Ordenantza fiskalak

Ordenantza fiskalak

Descripción ordenanzas fiscales

Udal zergak, tasak eta prezio publikoak erregulatzen dituzten arauak dira. Horietako bakoitzak ordenantza bat eskatzen du, eta bertan zehazten da nork ordaindu behar duen, zer kontzepturengatik ordaindu behar duen, zergaren zenbatekoa kalkulatzeko balio duten oinarriak eta aplikatu beharreko tarifa edo ehunekoa.

Eduki publikatzailea